VÒNG QUAY SIÊU NHÂN GAO 18K

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thị Hươn... Chúc mừng bạn Trúng Gao vàng 250 Kim Cương 03:15 20/09/2021
Nguyễn T... Chúc mừng bạn Trúng Gao Hồng 5000 Kim Cương 03:14 20/09/2021
Thanh Th... Chúc mừng bạn Trúng Gao vàng 250 Kim Cương 03:13 20/09/2021
Chu Đạt Chúc mừng bạn Trúng Gao Hồng 5000 Kim Cương 03:12 20/09/2021
Trang Cu... Chúc mừng bạn Trúng Gao vàng 250 Kim Cương 03:11 20/09/2021
Lê Quang Chúc mừng bạn Trúng Gao Bạc 9999 Kim Cương 03:10 20/09/2021
Mạnh quâ... Chúc mừng bạn Trúng Gao vàng 250 Kim Cương 03:09 20/09/2021
Diệp Huỳ... Gao Đỏ May Mắn 03:08 20/09/2021
Nguyễn B... Chúc mừng bạn Trúng Gao Bạc 9999 Kim Cương 03:07 20/09/2021
Thanh ng... Chúc mừng bạn Trúng Gao Xanh 100 Kim Cương 03:06 20/09/2021
Tai Trân Chúc mừng bạn Trúng Gao Xanh 100 Kim Cương 03:05 20/09/2021
Duy Nguy... Gao Đỏ May Mắn 03:04 20/09/2021