VÒNG QUAY AK HUYỀN THOẠI 18K

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Trần Hữu... ak rồng lửa 5555 kim cương 19:56 20/10/2021
Vy Võ ak tình yêu 235 kim cương 19:55 20/10/2021
Trần Thị... ak giáng sinh 95 kim cương 19:54 20/10/2021
Angg Hoà... ak giáng sinh 95 kim cương 19:53 20/10/2021
thành va... ak giác đấu 2555 kim cươmg 19:52 20/10/2021
Thiện Tr... ak rồng xanh 9999 kim cương 19:51 20/10/2021
Kien TC ak lãng tử âm nhạc random kim cương 19:50 20/10/2021
danbacon... ak rồng lửa 5555 kim cương 19:49 20/10/2021
Nguyễn V... ak rồng lửa 5555 kim cương 19:48 20/10/2021
Mai Tran... ak rồng lửa 5555 kim cương 19:47 20/10/2021
Nguyễn B... ak tia chớp vàng 475 kim cương 19:46 20/10/2021
Nguyễn V... ak giác đấu 2555 kim cươmg 19:45 20/10/2021