VÒNG QUAY SÚNG SIÊU PHẨM CHẾ TÁC

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Quoc Anh... P60 CHIẾN CA HỔ PHÁCH 19999 KIM CƯƠNG 23:35 28/01/2022
Cậu Út K... P60 CHIẾN CA HỔ PHÁCH 19999 KIM CƯƠNG 23:34 28/01/2022
Nguyễn H... XM8 HỎA TÁNG 3000 KIM CƯƠNG 23:33 28/01/2022
Thanh Di... M1014 CHIẾN TRANH 250 KIM CƯƠNG 23:32 28/01/2022
Phannguy... SCAR ULTIMATE TITAN 1000 KIM CƯƠNG 23:31 28/01/2022
Thành Lợ... P60 CHIẾN CA HỔ PHÁCH 19999 KIM CƯƠNG 23:30 28/01/2022
Vũ Ngọc... M1014 CHIẾN TRANH 250 KIM CƯƠNG 23:29 28/01/2022
cucuytin P60 CHIẾN CA HỔ PHÁCH 19999 KIM CƯƠNG 23:28 28/01/2022
Trần tiế... P60 CHIẾN CA HỔ PHÁCH 19999 KIM CƯƠNG 23:27 28/01/2022
Truong10... XM8 HỎA TÁNG 3000 KIM CƯƠNG 23:26 28/01/2022
Khoang P60 CHIẾN CA HỔ PHÁCH 19999 KIM CƯƠNG 23:25 28/01/2022
Nguyễn N... P60 CHIẾN CA HỔ PHÁCH 19999 KIM CƯƠNG 23:24 28/01/2022