VÒNG QUAY TRUNG THU GIỚI HẠN 9K

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hung Qua... gặp chị hằng 1500 kim cương 23:29 28/01/2022
Đỗ Thanh... đền lồng 100 kim cương 23:28 28/01/2022
Nguyễn M... mặt nạ 240 kim cương 23:27 28/01/2022
Quốc Huy mặt nạ 240 kim cương 23:26 28/01/2022
Dung Hoà... đền lồng 100 kim cương 23:25 28/01/2022
Cậu Hai gặp chị hằng 1500 kim cương 23:24 28/01/2022
Trần Lon... gặp chú cuội 600 kim cương 23:23 28/01/2022
Nguyễn Q... múa lân 3000 kim cương 23:22 28/01/2022
Phuong T... gặp chị hằng 1500 kim cương 23:21 28/01/2022
Nguyễn T... gặp chú cuội 600 kim cương 23:20 28/01/2022
Nguyễn N... gặp chú cuội 600 kim cương 23:19 28/01/2022
Đàm thuâ... đền lồng 100 kim cương 23:18 28/01/2022