VÒNG QUAY GAO BẠC 9K

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Giàng So... tôi yên gao bạc 05:34 30/06/2022
Ruỷ ta 5500 Kim Cương 05:33 30/06/2022
Nguyen 5500 Kim Cương 05:32 30/06/2022
Khoileco... tôi yên gao bạc 05:31 30/06/2022
Nguyễn M... 1500 Kim Cương 05:30 30/06/2022
Nguyễn V... 1000 Kim Cương 05:29 30/06/2022
cậu út 6500 Kim Cương 05:28 30/06/2022
Trịnh Nh... 9999 Kim Cương 05:27 30/06/2022
Huy Khan... 1000 Kim Cương 05:26 30/06/2022
Tub Hmoo... 3500 Kim Cương 05:25 30/06/2022
Duy Anh 3500 Kim Cương 05:24 30/06/2022
Bùi Nguy... 1500 Kim Cương 05:23 30/06/2022