VÒNG QUAY NẮM ĐẤM FREE FIRE

Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguyễn L... 50 kim cương 03:12 20/09/2021
Nguyễn H... 50 kim cương 03:11 20/09/2021
Thanh Bì... 40 kim cương 03:10 20/09/2021
Đinh huy... 30 kim cương 03:09 20/09/2021
Uyên Uyê... 40 kim cương 03:08 20/09/2021
My Đặng... 50 kim cương 03:07 20/09/2021
Hảo Hảo 30 kim cương 03:06 20/09/2021
Bay Co 50 kim cương 03:05 20/09/2021
Thanh Th... 50 kim cương 03:04 20/09/2021
Nguyễn Đ... 50 kim cương 03:03 20/09/2021
chả nợ c... 40 kim cương 03:02 20/09/2021
Nguyễn K... 40 kim cương 03:01 20/09/2021