VÒNG QUAY NẮM ĐẤM FREE FIRE

Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Bao Hoai 30 kim cương 23:25 28/01/2022
mínhang 30 kim cương 23:24 28/01/2022
Nguyễn D... 40 kim cương 23:23 28/01/2022
Phù Thủy 40 kim cương 23:22 28/01/2022
Ooooooo 30 kim cương 23:21 28/01/2022
Khangden 30 kim cương 23:20 28/01/2022
Đứczai 30 kim cương 23:19 28/01/2022
Nguyễn Đ... 50 kim cương 23:18 28/01/2022
Huynh Ng... 30 kim cương 23:17 28/01/2022
Lê Ken 50 kim cương 23:16 28/01/2022
Duc Phuo... 30 kim cương 23:15 28/01/2022
Cao Duy... 30 kim cương 23:14 28/01/2022