VÒNG QUAY M4A1 HUYỀN THOẠI

Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tay Truo... Random Kim Cương 00:13 29/01/2022
Trần Nhu... Random Kim Cương 00:12 29/01/2022
Duyenhoa... 100 Kim Cương 00:10 29/01/2022
Duy Toàn 100 Kim Cương 00:09 29/01/2022
Trần Tân 250 Kim Cương 00:08 29/01/2022
Đỗ Văn B... 100 Kim Cương 00:07 29/01/2022
son tuan 250 Kim Cương 00:06 29/01/2022
Hào Lê Random Kim Cương 00:05 29/01/2022
Đỗ Duy K... Random Kim Cương 00:04 29/01/2022
Nguyễn V... Random Kim Cương 00:03 29/01/2022
Thu Thuy... 100 Kim Cương 00:02 29/01/2022
Nguyễn T... Random Kim Cương 00:01 29/01/2022