Vận May Free Fire 150K

Thử Vận May Free Fire 150k
100% Nhận Được Acc có 5 set đồ cam trở lên

Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu Fb Và Reset Điện Thoại Trước Khi Đăng Nhập Nick
Chú Ý : Đăng Nhập Nick Bằng Mạng 3G 4G Để Hạn Chế Bị Xác Minh Danh Tính
Chú ý vui lòng đổi mật khẩu ngay sau khi mua xong)